Selecteer een pagina

Op maandag 15 oktober a.s. op de Internationale Dag van de Witte Stok, wil de Oogvereniging regio Groningen aandacht vragen voor het belang van zebrapaden als veilige oversteekplaats voor blinden en slechtzienden.
Steeds vaker komt het voor dat zebrapaden worden weggehaald, omdat ze schijnveiligheid zouden bieden. Blinden en slechtzienden ervaren dit totaal anders. Zij zijn omwille van hun visuele beperking op de oplettendheid van andere weggebruikers aangewezen en zijn gebaat bij duidelijk herkenbare oversteekplaatsen. Hoewel gebruikers van een witte stok volgens de Verkeerswet overal de straat mogen oversteken, verkiezen de meesten dit – omwille van de duidelijke herkenbaarheid – toch te doen op een zebrapad.

 Actie Astraat Groningen
Om aandacht te vragen voor dit thema is op 15 oktober een actie gepland aan de Astraat in Groningen. Voor de herinrichting lagen daar bij het kruispunt met de Westersingel en Westerhaven twee zebrapaden, die nu zijn weggehaald. De actie begint om 14.00 en duurt uiterlijk tot 15.00 uur. Verzamelpunt is het begin van Westerhaven (bij Astraat).

 Tijdens de actie steken stokgebruikers het kruispunt over. Aanwezige politici en voorbijgangers wordt gevraagd om met behulp van een slaapmaskertje of simulatiebril en witte stok over te steken. Zo kunnen ze zelf ervaren hoe het is om als voetgangen met een visuele of visueel-auditieve beperking bij het oversteken van andere weggebruikers afhankelijk te zijn.